Νέα Προγράμματα Επιχορήγησης για Πρόσληψη Προσωπικού

Τρία νέα σχέδια επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού έχουν προκυρηχθεί και αναλύονται παρακάτω.

Ποσοστό επιχορήγησης 50%-70% του μισθού ανάλογα με την ηλικία του νεοπροσλαμβανομένου και τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 31/05/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χάρη Πιτσιλλη στο 99563415.

1.Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για εργοδότηση άνεργων νέων ηλικίας κάτω από 25 ετών

2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για εργοδότηση άνεργων νέων ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για εργοδότηση άνεργων ηλικίας πάνω από 50 ετών