Προγράμματα Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Τα συγκεκριμένα σχέδια που έχουν προκυρηχθεί και αναλύονται παρακάτω αφορούν τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους ηλικίας 20 – 40 ετών και από γυναίκες από 18 μέχρι 55 ετών. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και μπορεί να φτάνει τις 70.000 ευρώ. Επιχορηγούνται επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν και εντάσσονται στους τομείς Υπηρεσιών, Τουρισμού, Μεταποίησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Υποβολή αιτήσεων από 20 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 19 Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χάρη Πιτσιλλη στο 99563415.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ