Προγράμματα Επιχορήγησης σε ισχύ για Στελέχωση Επιχειρήσεων και Πρόσληψη Προσωπικού

Τα σχέδια επιχορήγησης για στελέχωση επιχειρήσεων και πρόσληψη προσωπικού τα οποία είναι ακόμα σε ισχύ αφορούν απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργους νέους κάτω των 25 ετών και άνεργους ηλικίας άνω των 50 ετών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλονται μέχρι εξάντλησης του κονδυλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Χάρη Πιτσιλλή στο 99563415.

1.Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

  1. Κάθε επιχείρηση που προσλαμβάνει ένα άτομο δικαιούται να κάνει αίτηση για να επιχορηγηθεί ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού του νεοπροσλαμβανόμενου για 6 μήνες.
  2. Οι εργοδότες υποχρεώνονται να κρατήσουν τον υπάλληλο στην επιχείρηση για επιπλέον 2 μήνες (σύνολο 8 μήνες)
  3. Οι νεοπροσληφθέντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών.
  4. Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβληθούν στη Δημόσια Αρχή από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του έτους
  5. Ο νεοπροσληφθέντας δεν πρέπει να έχει επαγγελματική εμπειρία πέραν των 8 μηνών στον τομέα που θα εργοδοτηθεί και να είναι κάτω από 30 ετών.
  6. Ο μισθός του νεοπροσλαμβανόμενου πρέπει να είναι τουλάχιστον €950.
  7. Η επιχορήγηση φτάνει μέχρι και €1100 για κάθε μήνα.

2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για εργοδότηση άνεργων νέων ηλικίας κάτω από 25 ετών

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για εργοδότηση άνεργων ηλικίας πάνω από 50 ετών