Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων

Τους πρώτους μήνες του 2017 αναμένεται να προκηρυχθούν αρκετά Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων. Αυτά θα αφορούν προσλήψεις ατόμων όλων των κατηγοριών σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, επενδύσεις στον Αγροτικό και Τουριστικό τομέα, επενδύσεις από νέους ηλικάις μέχρι 40 ετών και γυναίκες μέχρι 55 ετών, δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος και αναγκαίου εξοπλισμού από επιχειρήσεις και πολλά άλλα. Απευθυνθείτε στο Γραφείο μας για διευθέτηση συνάντησης για ενημέρωση σε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει.