Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το συγκεκριμένο Σχέδιο αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους ηλικίας 20 – 40 ετών και από γυναίκες μέχρι 55 ετών. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και μπορεί να φτάνει τις 70.000 ευρώ. Επιχορηγούνται επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν και εντάσσονται στους τομείς Υπηρεσιών, Τουρισμού, Μεταποίησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Αυτή την περίοδο είναι κλειστό.

Η νέα προκήρυξη του αναμένεται να είναι το δευτερο εξάμηνο του 2017.