Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Το συγκεκριμένο Σχέδιο αφορά την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η επιχορήγηση είναι 4.000 ευρώ και το Σχέδιο έχει διάρκεια 6 μηνών.