Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αφορά την παροχή οικονομικής βοήθειας (επιχορήγησης) προς άντρες και γυναίκες ηλικίας μέχρι και 50 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μισθωτοί και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι τομείς που καλύπτονται είναι οι υπηρεσίες, ο μεταποιητικός τομέας, το ηλεκτρονικό κατάστημα και ο τουριστικός τομέας. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και 70% και το επιστρεπτέο ποσό μέχρι και τις €84.000.
Το Σχέδιο αυτή την περίοδο είναι κλειστό και η νέα προκήρυξη του αναμένεται να είναι το τρίτο τρίμηνο του 2023. Εάν έχετε στο μυαλό σας τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό και εμείς θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε άμεσα ένα επιχειρηματικό πλάνο για την επιχείρηση σας και κατ’ επέκταση στην ετοιμασία της αίτησης όταν θα προκηρυχθεί το Σχέδιο.