Νεα / Άρθρα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΤΑΒΕΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας. Οι σχετικές επενδύ...

Περισσότερα...

ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας ή η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων δομών με τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων. Χωρίζεται σε δύο σκέλη ως ακολούθως:

    <...

    Περισσότερα...

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αφορά την παροχή οικονομικής βοήθειας (επιχορήγησης) προς άντρες και γυναίκες ηλικίας μέχρι και 50 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μισθωτ...

Περισσότερα...

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Μέσω του οι επιχειρήσεις μπορούν...

Περισσότερα...

Σχέδιο παροχής κινήτρων για εφαρμογή κυκλικού μοντέλου λειτουργίας στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στόχος του Σχεδίου θα είναι η αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων για να μπορούν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν τα απορρίμματα τους και αφού τύχουν της κατάλληλης επεξεργασίας να μπορούν...

Περισσότερα...

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για: (α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας και β) τη δημι...

Περισσότερα...

Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές

Πρόσφατα έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές.  Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των...

Περισσότερα...

Σχέδιο πιστοποίησης Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)

Μέσω του παρόντος Σχεδίου, η επιχείρηση/οργανισμός σας μπορεί να πιστοποιηθεί ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι εντός του χώρου εργασίας σας θα διοργανώνονται σεμινάρια είτε από ...

Περισσότερα...

Σχέδιο κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων στις Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που προσλαμβάνει ένα μακροχρόνια άνεργο (εγγεγραμμένος άνεργος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης τουλάχιστον για 6 συνεχόμενους μήνες πριν την ημερομηνία πρόσληψης), δικ...

Περισσότερα...

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που προσλαμβάνει ένα άτομο, δικαιούται να κάνει αίτηση για να επιχορηγηθεί ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού του νεοπροσληφθέντος για 6 μήνες. Οι εργοδότες υποχρεώνονται να...

Περισσότερα...