Νεα / Άρθρα

Προγράμματα Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Τα συγκεκριμένα σχέδια που έχουν προκυρηχθεί και αναλύονται παρακάτω αφορούν τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους ηλικίας 20 - 40 ετών και από γυναίκες από 18 μέχρι 55 ετών. Το ποσοστό επιχορήγησης...

Περισσότερα...

Προγράμματα Επιχορήγησης σε ισχύ για Στελέχωση Επιχειρήσεων και Πρόσληψη Προσωπικού

Τα σχέδια επιχορήγησης για στελέχωση επιχειρήσεων και πρόσληψη προσωπικού τα οποία είναι ακόμα σε ισχύ αφορούν απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργους νέους κάτω των 25 ετών και άνεργους ηλικ...

Περισσότερα...

Νέα Προγράμματα Επιχορήγησης για Πρόσληψη Προσωπικού

Τρία νέα σχέδια επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού έχουν προκυρηχθεί και αναλύονται παρακάτω. Ποσοστό επιχορήγησης 50%-70% του μισθού ανάλογα με την ηλικία του νεοπροσλαμβανομ...

Περισσότερα...

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Το συγκεκριμένο Σχέδιο αφορά την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για...

Περισσότερα...

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το συγκεκριμένο Σχέδιο αφορά τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους ηλικίας 20 - 40 ετών και από γυναίκες μέχρι 55 ετών. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και μπορεί να φτάνει τις 70.000 ευρώ. Επιχορ...

Περισσότερα...

Σχέδιο παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ατόμων κάτω από 25 ετών

Το Σχέδιο αφπρά την πρόσληψη σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς ατόμων κάτω από 25 ετών. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι είτε 50% είτε 60% και παραχωρείται για τους πρώτους 10 μήνες της εργοδότησης του ατόμ...

Περισσότερα...

Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων

Τους πρώτους μήνες του 2017 αναμένεται να προκηρυχθούν αρκετά Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων. Αυτά θα αφορούν προσλήψεις ατόμων όλων των κατηγοριών σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, επενδύσεις σ...

Περισσότερα...

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση των Μακροχρόνια Ανέργων. Στο συγκεκριμένο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα εργοδοτήσουν κάποιο άτομο το οποίο είν...

Περισσότερα...

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το συγκεκριμένο Σχέδιο αφορά πρόσληψη ατόμων σε επιχειρήσεις. Τα άτομα πρέπει να είναι κάτω από 30 ετών και να είναι κάτοχοι ανώτερου διπλώματος ή πτυχίου. Η επιχορήγηση είναι διάρκειας 6 μηνών και...

Περισσότερα...

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αυτή την περίοδο είναι κλειστό. Η νέα προκήρυξη αναμένεται ότι θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2017. Εάν έχετε στο μυαλό σας τη δ...

Περισσότερα...