Σχέδια & Προγράμματα

Η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπονεί και προκηρύσσει διάφορα Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων. Κάποια από αυτά είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων ολόκληρο το χρόνο ενώ κάποια άλλα είναι ανοιχτά σε συγκεκριμένες περιόδους. Ανάλογα με τις περιστάσεις και τα κονδύλια που διαθέτουν οι κρατικοί φορείς, κατά καιρούς εξαγγέλλονται και Έκτακτα Σχέδια Επιχορηγήσεων.

Τα κυριότερα Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων είναι τα ακόλουθα:

 

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αυτή την περίοδο είναι κλειστό. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να είναι το πρώτο τρίμηνο του 2017. Εάν έχετε στο μυαλό σας τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης και είστε νέος μέχρι 40 ετών ή γυναίκα μέχρι 55 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό και εμείς θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε άμεσα ένα επιχειρηματικό πλάνο για την επιχείρηση σας και κατ’ επέκταση στην ετοιμασία της αίτησης όταν θα προκηρυχθεί το Σχέδιο.

 

Σχέδιο Επιχορήγησης της απασχόλησης σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου που εργοδοτούν 1 – 4 άτομα

Το Σχέδιο αφορά την επιχορήγηση του μισθού ενός υφιστάμενου υπάλληλου που εργάζεται σε επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου. Συγκεκριμένα παρέχεται οικονομική βοήθεια προς τον εργοδότη ύψους 70% του μισθολογικού κόστους για περίοδο 10 μηνών. Οι επιχειρήσεις για να μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο απαιτείται όπως τους τελευταίους 12 μήνες έχουν καταγράψει μείωση κύκλου εργασιών τουλάχιστον 25%, σε σύγκριση με τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες.

 

Σχέδια Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού: Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος

 

Σχέδια Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού: Σχέδιο Επιχορήγησης για φιλοξενία ξένων αθλητικών ομάδων για προπόνηση στην Κύπρο

 

Σχέδια Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού: Σχέδιο για Διοργάνωση Διεθνών Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Κύπρο

 

Σχέδια Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού: Σχέδιο Επιχορήγησης για βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εξωτερικών χώρων και όψεων Κέντρων Αναψυχής

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Σκοπός του σχεδίου είναι η στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/ και εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.

 

Προώθηση Αγροτουρισμού από ΜΜΕ

Αφορά την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών στοιχείων της υπαίθρου και τη διάσωση, διατήρηση και αναβάθμιση των παραδοσιακών χώρων στην ύπαιθρο. Η επιχορήγηση αποτελεί το 60% της δαπάνης, με μέγιστο ύψος χορηγίας να ανέρχεται στις €300.000.

 

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα

Συνιστάται από χρηματοδοτικές ενισχύσεις για την επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή δημιουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την αγορά καινούριων μηχανημάτων και εξοπλισμού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία και επέκταση κτηρίων και υποστατικών.

 

Σχέδιο παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ατόμων κάτω από 25 ετών
Το Σχέδιο προωθεί την πρόσληψη ατόμων κάτω από 25 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 60% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με μέγιστο ποσό τα €600 μηνιαίως. Παραχωρείται για τους πρώτους 10 μήνες εργοδότησης των ανέργων.

 

Προγράμματα Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)