Σχέδια & Προγράμματα

Η Κυπριακή Δημοκρατία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπονεί και προκηρύσσει διάφορα Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων. Κάποια από αυτά είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων ολόκληρο το χρόνο ενώ κάποια άλλα είναι ανοιχτά σε συγκεκριμένες περιόδους. Ανάλογα με τις περιστάσεις και τα κονδύλια που διαθέτουν οι κρατικοί φορείς, κατά καιρούς εξαγγέλλονται και Έκτακτα Σχέδια Επιχορηγήσεων.

Τα κυριότερα Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων είναι τα ακόλουθα:

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης – Ταβερνών και εστιατορίων

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας. Οι σχετικές επενδύσεις αφορούν οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και στον αδειούχο χώρο του μαγειρείου/ χώρων παρασκευής, αγορά εξοπλισμού, επίπλωσης, μηχανημάτων και διάφορα άλλα. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και το 75% επί της συνολικής επένδυσης με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €200.000 και η προκήρυξη του Σχεδίου αναμένεται να είναι εντός τον Σεπτέμβριο του 2023.

 

Σχέδιο παροχής κινήτρων για εφαρμογή κυκλικού μοντέλου λειτουργίας στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στόχος του Σχεδίου θα είναι η αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων για να μπορούν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν τα απορρίμματα τους και αφού τύχουν της κατάλληλης επεξεργασίας να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται. Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι γύρω στο 50% και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης οι €200.000. Η προκήρυξη του αναμένεται να είναι το τρίτο τρίμηνο του 2023.

 

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αφορά την παροχή οικονομικής βοήθειας (επιχορήγησης) προς άντρες και γυναίκες ηλικίας μέχρι και 50 ετών,  οι οποίοι είναι άνεργοι ή μισθωτοί και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι τομείς που καλύπτονται είναι οι υπηρεσίες, ο μεταποιητικός τομέας, το ηλεκτρονικό κατάστημα και ο τουριστικός τομέας. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και 70% και το επιστρεπτέο ποσό μέχρι και τις €84.000.

Το Σχέδιο αυτή την περίοδο είναι κλειστό και η νέα προκήρυξη του αναμένεται να είναι το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Εάν έχετε στο μυαλό σας τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό και εμείς θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε άμεσα ένα επιχειρηματικό πλάνο για την επιχείρηση σας και κατ’ επέκταση στην ετοιμασία της αίτησης όταν θα προκηρυχθεί το Σχέδιο.

 

Σχέδιο επιχορήγησης για συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εκθέσεις στο εξωτερικό

Το Σχέδιο έχει ως στόχο την παροχή οικονομικών κινήτρων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε εκθέσεις στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν, σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το ποσό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και €5000 και τα έξοδα που θα καλύπτονται θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή. Η προκήρυξη του Σχεδίου αναμένεται να είναι τον Ιούνιο του 2023.

 

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που προσλαμβάνει ένα άτομο, δικαιούται να κάνει αίτηση για να επιχορηγηθεί ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού του νεοπροσληφθέντος για 6 μήνες. Οι εργοδότες υποχρεώνονται να κρατήσουν τον υπάλληλο στην επιχείρηση για επιπλέον 2 μήνες (σύνολο 8 μήνες από την ημέρα έγκρισης). Οι νεοπροσληφθέντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και να είναι κάτω από 30 ετών. Ο ακαθάριστος μισθός του νεοπροσληφθέντος πρέπει να είναι τουλάχιστον €1100. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι και €1400 για κάθε μήνα (μέχρι €8400 συνολικό επιστρεπτέο). Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβληθούν στη Δημόσια Αρχή από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του έτους, αλλά σε διάστημα που δε ξεπερνά τους δύο μήνες από την ημέρα πρόσληψης.

 

Σχέδιο κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων στις Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που προσλαμβάνει ένα μακροχρόνια άνεργο (εγγεγραμμένος άνεργος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης τουλάχιστον για 6 συνεχόμενους μήνες πριν την ημερομηνία πρόσληψης), δικαιούται να κάνει αίτηση για να επιχορηγηθεί ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού του νεοπροσληφθέντος για 4 μήνες. Οι εργοδότες υποχρεώνονται να κρατήσουν τον υπάλληλο στην επιχείρηση για επιπλέον 2 μήνες (σύνολο 6 μήνες από την ημέρα έγκρισης). Ο νεοπροσληφθέντας μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας μέχρι 60 ετών. Ο ακαθάριστος μισθός του νεοπροσληφθέντος πρέπει να είναι τουλάχιστον €940 και η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι και €1250 για κάθε μήνα (μέχρι €5000 συνολικό επιστρεπτέο). Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβληθούν στη Δημόσια Αρχή από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του έτους, αλλά σε διάστημα που δε ξεπερνά τους δύο μήνες από την ημέρα πρόσληψης.

 

Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές

Πρόσφατα έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές.  Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που ρυθμίζονται από τον Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο. Μεταξύ άλλων τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, μπορούν να προχωρήσουν σε διαμόρφωση ή/και ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων τους, αγορά εξοπλισμού, ψηφιακή αναβάθμιση και άλλα. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και το 75% επί της συνολικής επένδυσης.

 

Σχέδιο κρατικών χορηγιών των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας 

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας ή η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων δομών με τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων. Χωρίζεται σε δύο σκέλη ως ακολούθως:

  1. Τη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά, καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών
  2. Τη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Κέντρων 24ώρης Φροντίδας ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας

Η επιχορήγηση είναι 100% και μπορεί να φτάνει μέχρι και €500.000

 

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Μέσω του οι επιχειρήσεις μπορούν να αναβαθμιστούν ψηφιακά και τεχνολογικά για επενδύσεις σχετικές με λογισμικά προγράμματα, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξοπλισμό και διάφορα άλλα. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και το ποσό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει τις €50.000. Η επαναπροκήρυξη του Σχεδίου αναμένεται να είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

 

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα

Μέσω του παρόντος Σχεδίου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Μεταποιητικού τομέα μπορούν να επεκταθούν, να αναβαθμιστούν και να εξοπλιστούν. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την αγορά καινούριων μηχανημάτων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, τη δημιουργία και επέκταση κτηρίων και υποστατικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και το 60% επί της συνολικής επένδυσης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €200.000.

 

Σχέδιο χορηγιών για δημιουργία, εκσυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας Γεωργικών προϊόντων 

Μέσω του παρόντος Σχέδιου,  είτε υφιστάμενες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε καινούριες επιχειρήσεις, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την  αναβάθμιση ή/και δημιουργία σύγχρονων μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να αφορούν ανέγερση ή/και επέκταση ή/και διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτιρίων και υποστατικών, καινούρια μηχανήματα/ εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα και ψηφιακή αναβάθμιση. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και το 50% επί της συνολικής επένδυσης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €200.000.

 

Σχέδιο παροχής Κινήτρων για την εργοδότηση ανέργων 

Το Σχέδιο προωθεί την πρόσληψη ατόμων οποιασδήποτε ηλικίας, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το 60% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με μέγιστο ποσό τα €600 μηνιαίως. Παραχωρείται για τους πρώτους 10 μήνες εργοδότησης των ανέργων. Αυτή την περίοδο το συγκεκριμένο σχέδιο είναι κλειστό και δεν υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι.