Υπηρεσίες

Δεν είμαστε ακόμα ένας συνεργάτης σας. Είμαστε μέλος της ομάδας σας. Μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας, θα σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους στόχους του οργανισμού σας.

Συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Access Funds Consulting είναι οι εξής:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ετοιμασία Εντύπων/Αιτήσεων

Πέραν από την ενημέρωση η Access Funds Consulting αναλαμβάνει την ετοιμασία των απαραίτητων Εντύπων και Αιτήσεων για τη διεκδίκηση των επιχορηγήσεων. Η ομάδα μας έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα και σας εγγυόμαστε ότι όλα θα γίνουν, όπως πρέπει να γίνουν.

Ανάπτυξη, Διαχείριση και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Πλάνων

Πολλά Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων προαπαιτούν την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου. Το Επιχειρηματικό Πλάνο είναι η «βίβλος» του οργανισμού σας. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει σωστά. Εμείς όχι μόνο θα δημιουργήσουμε το Επιχειρηματικό Πλάνο του οργανισμού σας, αλλά θα είμαστε δίπλα σας μέχρι την υλοποίησή του, δηλαδή μέχρι να πετύχετε τους στόχους σας.

Διενέργεια Μελετών Βιωσιμότητας

Εκπαιδευτικό Κέντρο

Η Access Funds Consulting λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό κέντρο διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια ή και ημερίδες ενημέρωσης, όσον αφορά τα Σχέδια και Προγράμματα επιχορηγήσεων.

Ανεύρεση προσωπικού

Ανεύρεση εργοδοτών

Εγγραφή Εταιρειών