Υπηρεσίες

Δεν είμαστε ακόμα ένας συνεργάτης σας. Είμαστε μέλος της ομάδας σας. Μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας, θα σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους στόχους του οργανισμού σας.

Συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Access Funds Consultancy είναι οι εξής:

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Ετοιμασία Εντύπων/Αιτήσεων

Πέραν από την ενημέρωση το Γραφείο μας αναλαμβάνει την ετοιμασία των απαραίτητων Εντύπων και Αιτήσεων για τη διεκδίκηση των επιχορηγήσεων. Η ομάδα μας έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το θέμα και σας εγγυόμαστε ότι όλα θα γίνουν, όπως πρέπει να γίνουν.

Ανάπτυξη, Διαχείριση και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Πλάνων

Πολλά Σχέδια και Προγράμματα Επιχορηγήσεων προαπαιτούν την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πλάνου. Το Επιχειρηματικό Πλάνο είναι η «βίβλος» του οργανισμού σας. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει σωστά. Εμείς όχι μόνο θα δημιουργήσουμε το Επιχειρηματικό Πλάνο του οργανισμού σας, αλλά θα είμαστε δίπλα σας μέχρι την υλοποίησή του, δηλαδή μέχρι να πετύχετε τους στόχους σας.

Εκπόνηση και ετοιμασία Μελετών Βιωσιμότητας

Επιπλέον υπάρχουν και Σχέδια τα οποία απαιτούν την εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας. Με το να αναλάβουμε εμείς την ετοιμασία μιας τέτοιας μελέτης, διασφαλίζετε ότι θα λάβετε τεκμηριωμένα αποτελέσματα που αφορούν το κατά πόσο μια (νέα) επιχειρηματική ιδέα μπορεί να είναι βιώσιμη.

Εκπαιδευτικό Κέντρο

Η Access Funds Consulting λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό κέντρο διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα/σεμινάρια ή και ημερίδες ενημέρωσης, όσον αφορά τα Σχέδια και Προγράμματα επιχορηγήσεων.

Εξεύρεση προσωπικού

Μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης, που βασίζεται στην ανάλυση των αναγκών της κάθε εταιρείας και της κάθε θέσης εργασίας ξεχωριστά,  στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να βρείτε τον/την κατάλληλο υποψήφιο/α που θα βοηθήσει την εταιρεία σας να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους.

Εξεύρεση εργοδοτών

Εγγραφή Εταιρειών