Η Access Funds Consulting ιδρύθηκε στις αρχές του 2010 με όραμα και σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των Κυπριακών επιχειρήσεων/οργανισμών και γενικότερα στην ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας μέσω της άντλησης κονδυλίων από τα διάφορα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορηγήσεων. Αυτό που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι να αναλαμβάνουμε εκ μέρους των πελατών μας, τις οποιεσδήποτε διαδικασίες για ετοιμασία όλων των σχετικών αιτήσεων και πλάνων για ένταξη της επιχείρησης τους σε ένα πρόγραμμα επιχορήγησης και κατ’ επέκταση την αποπεράτωση όλων των διαδικασιών διαχείρισης του έργου και λήψης των χρημάτων/χορηγίας.

Μέχρι σήμερα έχουμε εξασφαλίσει εκ μέρους των πελατών μας περισσότερο από 50 εκατομμύρια.

Οι εξειδικευμένοι και πολύπειροι σύμβουλοι του Γραφείου μας, είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν για όλα τα Προγράμματα Επιχορηγήσεων που υπάρχουν και να σας βοηθήσουν στην εξασφάλιση χρημάτων μέσω των Προγραμμάτων αυτών. Ήδη και συγκεκριμένα για την προγραμματική περίοδο που διανύουμε (2021 – 2027) αναμένεται να προκηρυχθούν πάρα πολλά προγράμματα. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι μέχρι τα μέσα του 2024 θα προκηρυχθούν το Σχέδιο της Νέας Επιχειρηματικής δραστηριότητας, το Σχέδιο της Ψηφιακής Αναβάθμισης, το Σχέδιο παροχής κινήτρων για εφαρμογή κυκλικού μοντέλου λειτουργίας στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Σχέδιο Χορηγιών για αναβάθμιση χώρων εστίασης ταβερνών και εστιατορίων και πολλά άλλα.

περισσότερα

Πρόσφατα άρθρα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΤΑΒΕΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας. Οι σχετικές επενδύ...

Περισσότερα...

ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας ή η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων δομών με τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων. Χωρίζεται σε δύο σκέλη ως ακολούθως:

    <...

    Περισσότερα...

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Το Σχέδιο Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας αφορά την παροχή οικονομικής βοήθειας (επιχορήγησης) προς άντρες και γυναίκες ηλικίας μέχρι και 50 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι ή μισθωτ...

Περισσότερα...

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για: (α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας και β) τη δημι...

Περισσότερα...