Σχέδιο επιχορήγησης για συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εκθέσεις στο εξωτερικό

Το Σχέδιο έχει ως στόχο την παροχή οικονομικών κινήτρων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε εκθέσεις στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν, σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το ποσό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και €5000 και τα έξοδα που θα καλύπτονται θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή. Η προκήρυξη του Σχεδίου αναμένεται να είναι τον Ιούνιο του 2023.