Σχέδιο κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων στις Επιχειρήσεις

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που προσλαμβάνει ένα μακροχρόνια άνεργο (εγγεγραμμένος άνεργος στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης τουλάχιστον για 6 συνεχόμενους μήνες πριν την ημερομηνία πρόσληψης), δικαιούται να κάνει αίτηση για να επιχορηγηθεί ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού του νεοπροσληφθέντος για 4 μήνες. Οι εργοδότες υποχρεώνονται να κρατήσουν τον υπάλληλο στην επιχείρηση για επιπλέον 2 μήνες (σύνολο 6 μήνες από την ημέρα έγκρισης). Ο νεοπροσληφθέντας μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας μέχρι 60 ετών. Ο ακαθάριστος μισθός του νεοπροσληφθέντος πρέπει να είναι τουλάχιστον €940 και η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι και €1250 για κάθε μήνα (μέχρι €5000 συνολικό επιστρεπτέο). Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβληθούν στη Δημόσια Αρχή από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του έτους, αλλά σε διάστημα που δε ξεπερνά τους δύο μήνες από την ημέρα πρόσληψης.