Σχέδιο παροχής κινήτρων για εφαρμογή κυκλικού μοντέλου λειτουργίας στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στόχος του Σχεδίου θα είναι η αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων για να μπορούν οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανακυκλώνουν τα απορρίμματα τους και αφού τύχουν της κατάλληλης επεξεργασίας να μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται. Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι γύρω στο 50% και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης οι €200.000. Η προκήρυξη του αναμένεται να είναι το τρίτο τρίμηνο του 2023.