Σχέδιο πιστοποίησης Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)

Μέσω του παρόντος Σχεδίου, η επιχείρηση/οργανισμός σας μπορεί να πιστοποιηθεί ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι εντός του χώρου εργασίας σας θα διοργανώνονται σεμινάρια είτε από εσάς είτε από άλλους φορείς και αφού θα είστε εγκεκριμένη δομή επαγγελματικής κατάρτισης, οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα τυγχάνουν επιχορήγησης από τη Δημόσια Υπηρεσία, κάτι που σημαίνει ότι θα πληρώνουν αισθητά μειωμένο κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο.