Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με απόφοιτους Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που προσλαμβάνει ένα άτομο, δικαιούται να κάνει αίτηση για να επιχορηγηθεί ένα μεγάλο ποσοστό του μισθού του νεοπροσληφθέντος για 6 μήνες. Οι εργοδότες υποχρεώνονται να κρατήσουν τον υπάλληλο στην επιχείρηση για επιπλέον 2 μήνες (σύνολο 8 μήνες από την ημέρα έγκρισης). Οι νεοπροσληφθέντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και να είναι κάτω από 30 ετών. Ο ακαθάριστος μισθός του νεοπροσληφθέντος πρέπει να είναι τουλάχιστον €1100. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι και €1400 για κάθε μήνα (μέχρι €8400 συνολικό επιστρεπτέο). Αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβληθούν στη Δημόσια Αρχή από τους ενδιαφερόμενους εργοδότες ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια του έτους, αλλά σε διάστημα που δε ξεπερνά τους δύο μήνες από την ημέρα πρόσληψης.