Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το συγκεκριμένο Σχέδιο αφορά πρόσληψη ατόμων σε επιχειρήσεις. Τα άτομα πρέπει να είναι κάτω από 30 ετών και να είναι κάτοχοι ανώτερου διπλώματος ή πτυχίου. Η επιχορήγηση είναι διάρκειας 6 μηνών και μηνιαίως φτάνει μέχρι και 1100 ευρώ.