Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές

Πρόσφατα έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές.  Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που ρυθμίζονται από τον Περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο. Μεταξύ άλλων τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, μπορούν να προχωρήσουν σε διαμόρφωση ή/και ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων τους, αγορά εξοπλισμού, ψηφιακή αναβάθμιση και άλλα. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και το 75% επί της συνολικής επένδυσης.