Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ψηφιακή επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Μέσω του οι επιχειρήσεις μπορούν να αναβαθμιστούν ψηφιακά και τεχνολογικά για επενδύσεις σχετικές με λογισμικά προγράμματα, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξοπλισμό και διάφορα άλλα. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και το ποσό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει τις €50.000. Η επαναπροκήρυξη του Σχεδίου αναμένεται να είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2023.