ΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας ή η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων δομών με τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων. Χωρίζεται σε δύο σκέλη ως ακολούθως:

  1. Τη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά, καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών
  2. Τη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Κέντρων 24ώρης Φροντίδας ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας

Η επιχορήγηση είναι 100% και μπορεί να φτάνει μέχρι και €500.000