ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΤΑΒΕΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας. Οι σχετικές επενδύσεις αφορούν οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και στον αδειούχο χώρο του μαγειρείου/ χώρων παρασκευής, αγορά εξοπλισμού, επίπλωσης, μηχανημάτων και διάφορα άλλα. Το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάνει μέχρι και το 75% επί της συνολικής επένδυσης με μέγιστο ποσό επιχορήγησης τις €200.000 και η προκήρυξη του Σχεδίου αναμένεται να είναι εντός τον Σεπτέμβριο του 2023.