Νεα / Άρθρα

Σχέδιο επιχορήγησης για συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εκθέσεις στο εξωτερικό

Το Σχέδιο έχει ως στόχο την παροχή οικονομικών κινήτρων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε εκθέσεις στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν, ...

Περισσότερα...

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για: (α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας και β) τη δημι...

Περισσότερα...

Σχέδιο επιχορήγησης για συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εκθέσεις στο εξωτερικό

Το Σχέδιο έχει ως στόχο την παροχή οικονομικών κινήτρων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για συμμετοχή τους σε εκθέσεις στο εξωτερικό, με στόχο την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν, ...

Περισσότερα...

Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές

Πρόσφατα έχει προκηρυχθεί το Σχέδιο Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές.  Στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση των...

Περισσότερα...

Προγράμματα Επιχορήγησης σε ισχύ για Στελέχωση Επιχειρήσεων και Πρόσληψη Προσωπικού

Τα σχέδια επιχορήγησης για στελέχωση επιχειρήσεων και πρόσληψη προσωπικού τα οποία είναι ακόμα σε ισχύ, αφορούν απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας κάτω από 30 ετών και εγγεγραμμένους μακρο...

Περισσότερα...